preloading
  1. صفحه اصلی
  2. دانستنی‌ها
  3. مقالات
  4. تفاوت محصولات Opegen با Oligogen
تفاوت محصولات Opegen با Oligogen

تفاوت محصولات Opegen با Oligogen

دو نوع از انواع محصولات ما، محصولات Opegen و Oligogen هستند که در این مطلب ابتدا به توضیح هر کدام و سپس تفاوت‌هایی که باهم دارند، می‌پردازیم.

Epogen

 تکنیک مورد استفاده در این بخش از محصولات ما بلاتینگ معکوس است.

این روش شامل سه مرحله می‌شود:

الف) استخراج DNA (شامل مواد موجود در کیت آزمایشگاهی نیست)

 

ب) PCR Amplification (واکنش‌دهنده‌های موجود در کیت آزمایشگاهی): قطعات مورد نظر ژن به طور همزمان توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمر از (PCR) تکثیر می‌شوند. در طی این PCR یک برچسب (بیوتین) به قطعات DNA تکثیر شده افزوده می‌گردد.

ج ) Hybridization تشخیص (واکنش‌دهنده های موجود در کیت آزمایشگاهی): در این قسمت، از پروب‌های DNA استفاده می‌شود که به طور کووالانسی به غشاهای موجود در تست متصل شده‌اند. این پروب‌ها به طور اختصاصی ژن‌های تکثیر شده در PCR را شناسایی می‌کنند.

یک یا چند پروب برای کنترل پیشرفت فرآیند و یک الگو برای تفسیر نتایج وجود دارد.

در طی فرآیند هیبریدیزاسیون، پروب‌ها به طور خاص به قطعات DNA تکثیر شده در طول PCR متصل می‌شوند. نتیجه نهایی آزمایش، یک الگوی باند به دست می‌آید که با کمک نوار کنترل تفسیر می‌شود.

Oligogen

 تکنیک مورد استفاده در این بخش از محصولات ما، تشخیص الیگونوکلئوتیدها با نوارهای ایمونوکروماتوگرافی است.

این روش شامل سه مرحله می‌شود:

الف) استخراج DNA  (شامل مواد موجود در کیت آزمایشگاهی نیست)

ب) PCR Amplification (واکنش‌دهنده‌های موجود در کیت آزمایشگاهی) : قطعات مورد نظر ژن به طور همزمان توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمر از (PCR) تکثیر می‌شوند. در طول این PCR، برچسب یا لیبل‌های متفاوتی به قطعات DNA تکثیر شده اضافه می‌گردند.

ج )Hybridization تشخیص (واکنش‌دهنده‌های موجود در کیت آزمایشگاهی): در طول هیبریدیزاسیون، قطعات خاصی از DNA تکثیرشده به مجموعه‌ای از پروب‌ها که به طور کوالانسی به ذرات رنگی لاتکس (کلوئیدی) الحاق شده‌اند، متصل می‌شود.

پس از آن، در طی ایمونوکروماتوگرافی، این کمپلکس DNA+ کلوئید توسط آنتی بادی‌های خاص تشخیص داده می‌شوند که منجر به ظهور یک الگوی باند رنگی می‌گردد.

مقالات مرتبط

نمایندگی انحصاری برترین برندهای تجهیزات پزشکی و کیت‌ های آزمایشگاهی